Posicionament Web Barcelona Contacte

Anem allà!

Marketing Expert

Alejandro

Responsable d’Equip
  • 615 24 29 86

En la màxima brevetat possible ens posarem en contacte.

¡Gràcies!

Si tens algun problema amb el formulari, pots posar-te en contacte amb nosaltres aquí: consultas@barcelonaposicionamientoweb.es

Totes les dades que ens faciliti són confidencials i segons la llei de protecció de dades seran esborrades quan ho desitgi.

Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), que va entrar en vigor el desembre del 2018. Aquesta llei complementa el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD) i estableix normatives específiques per a Espanya.