Abans de res hem d’aclarir que treballem en tots dos entorns i que cadascun requereix una estratègia diferent. Les estratègies B2C s’enfoquen en consumidors individuals o finals, mentre que les estratègies B2B s’adrecen a altres empreses o organitzacions per a vendes comercials.